ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΚΤΩΝ 11-14 ΕΤΩΝ

Η πλέον σημαντική και κρίσιμη ηλικία για την εξέλιξη των παικτών, τόσο στις μεγαλύτερες ηλικίες juniors, όσο και στο χώρο του επαγγελματικού τένις, είναι εκείνη μεταξύ 11 και  14 ετών. Στην Kalovelonis Tennis Academy, η υποστήριξη των παικτών σε αυτές τις ηλικίες έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον αγωνιστικό τομέα της Ακαδημίας.

Για την παροχή της καλύτερης υποστήριξης σε αυτές τις ηλικίες, εφαρμόζεται  το πρόγραμμα της Ανάπτυξης παικτών 11-14 ετών, το οποίο βασίζεται στα δεδομένα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ITF, στηρίζεται  στον συνδυασμό των Καταστάσεων Παιχνιδιού με τους Τακτικούς Στόχους, ενώ συνδυάζει όλους τους παράγοντες της απόδοσης, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται όλα στην ίδια προπονητική μονάδα  και κατά συνέπεια να επιτυγχάνεται η πλέον σύγχρονη μορφή προσέγγισης της προπονητικής διαδικασίας που αναφέρεται ως «ολιστική προπόνηση».

Το πρόγραμμα της «Ανάπτυξης 11-14», στην ΚΤΑ, πλαισιώνεται από ειδικά προγράμματα Φυσικής Κατάστασης, προγράμματα προπόνησης Ψυχοδιανοητικών Ικανοτήτων, προγράμματα ειδικής προετοιμασίας για αγώνες, προπονητικούς και αγωνιστικούς σχεδιασμούς, βασισμένους στην περιοδικότητα, προγραμματισμούς αγώνων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ατομικά για κάθε παίκτη, ενώ η προπόνηση του τένις γίνεται με την χρησιμοποίηση τόσο της Τεχνικοκεντρικής όσο και της Παιχνιδοκεντρικής (Τεχνικοτακτικής) προπονητικής μεθοδολογίας.

Οι στόχοι και το όραμα της Kalovelonis tennis Academy,  για τις ηλικίες 11-14 ετών, είναι η παραγωγή παικτών που θα έχουν όλα τα τεχνικά, τακτικά,  ψυχοδιανοητικά και φυσικά στοιχεία που απαιτούνται,  στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο του σύγχρονου τένις, ώστε και κατά συνέπεια να μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο στις μεγαλύτερες  ηλικιακές κατηγορίες των juniors (16 και 18).